Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÁŽENÍ RODIČE, PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 25. 5. 2020

18. 5. 2020

Kritéria pro bezpečný chod MŠ od 25. 5. 2020 do odvolání

 

1. Při prvním vstupu do MŠ rodiče předají s dítětem učitelce vyplněný tiskopis – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, bez tohoto dokumentu nebude Vaše dítě přijato do kolektivu.

2. Pro vstup do MŠ využívejte zvonek - předávání dětí proběhne mezi dveřmi (bez vstupu rodičů, či doprovodu do šatny).

3. Bude minimalizován kontakt mezi rodičem a učitelem.

4. Rodiče či doprovod budou dodržovat zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

5. Rodiče budou dodržovat odstupy 2 metry v celém areálu MŠ v souladu s mimořádnými opatřeními (minimalizovat velké shromažďování osob před školou).

6. Pokud Vaše dítě bude vykazovat známky virového či infekčního onemocnění, dítě nebude přijato do kolektivu MŠ.

7. Pokud vaše dítě trpí sezonní alergií (pily apod.), žádáme rodiče o upozornění před předáním dítěte. Kontrolu provedeme v souladu s evidenčními listy (potvrzení lékaře).

8. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

9. Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady.

10. Vyzvedávání dětí po obědě bude možné v rozmezí od 12:00 hod. do 12:30 hod. a odpolední vyzvedávání nejdříve od 14:45 hod. Předání dítěte proběhne pouze u dveří se zvonkem. Rodiče nebudou vpuštěni do šatny.

11. V případě vyzvednutí dítěte ze školní zahrady se rodiče zdržují pouze na nezbytně nutnou dobu v areálu zahrady MŠ.

12.Po dobu provozu MŠ (6:00 – 16: 30 hod.), je zakázáno se zdržovat na zahradě MŠ pro rodiče s dětmi a veřejnost.

13.Školní stravování proběhne za zvýšených hygienických podmínek v běžné podobě.

14.Veškeré hračky, jídlo a pití je zakázáno nosit z domova.

 

ČESTNÉ-PROHLÁŠENÍ.pdf