Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náš tým

 ru.jpg

 

 

 

 Růžena Míková

učitelka

 Vystudovala SPGŠ Beroun, obor předškolní pedagogika, absolvovala vzdělávací programy v oblasti logopedie (věnuje se nápravě lehčích vad řeči), dále absolvovala vzdělávací program v oblasti práce s dětmi s odkladem školní docházky, semináře z oblasti pohybové výchovy a výtvarných technik u předškolních dětí, semináře z environmentální výchovy.

ka.jpg

 

 

 

 

Kateřina Bírová

 třídní učitelka

Vystudovala SPGŠ Prachatice, obor předškolní pedagogika. Absolvovala vzdělávací program v oblasti záchranář zotavovacích akcí, program pro integraci dětí se spec. vzděl. potřebami v MŠ, program pro děti se specificky narušeným vývojem řeči, program žák s potřebou podpůrných opatření a jiné.  Ve vzdělávacím procesu uplatňuje své zkušenosti z praxe, z oblasti pohybové výchovy, hudební výchovy a výtvarných technik u předškolních dětí. 

img_4137.jpg

 

 

 

 

Anna Krajčová

 třídní učitelka

Vystudovala SOŠ Beroun obor předškolní pedagogika.  Ve vzdělávacím procesu využívá bohaté zkušenosti, které získala v rámci praxí během  svého studia. Snaží se o harmonický rozvoj všech poznatků a dovedností dětí propojením hudebních, výtvarných, pohybových, citových a dalších činností. 

mad.jpg

 

 

 

 

Kateřina Maďarová

vedoucí učitelka

Vystudovala SPGŠ Mladá Boleslav, obor předškolní pedagogika. V rámci svého profesního rozvoje absolvovala kurz Respektovat a být respektován, přičemž prvky sociální komunikace uplatňuje během vzdělávacího procesu. Ve školce využívá bohaté zkušenosti z oblasti výtvarné výchovy (netradiční techniky).